Qaraim languages and literatures and Karaism

Qaraim languages and literatures and its Archive Blog Qaraim Tili

QARAIM LANGUAGES AND LITERATURES ONLY

The Qaraim (Karaites) are a religious and cultural group made up of individuals who adhere to the tenets of the Old Testament of the Hebrew Scriptures alone. Their ethnic and religious roots have been a subject of ongoing discussions to the present day.

Over the centuries they have developed their own spiritual and secular literature, creating their own distinct dialects apart from the standard forms of the languages in the areas in which they've lived.

The question is still open as to whether these dialects can be considered independent languages, since they have their own written traditions. These dialects include: Qaraite Hebrew of Constantinople, Qaraite Turkic (several dialects of Crimea, Lithuania, Ukraine), Qaraite Arabic, Qaraite Aramaic, Qaraite Greek of Turkey and the Qaraite Persian dialects.

The number of literary works written in these dialects is enormous, and has hardly been explored. Due to the efforts of their religious opponents, such as the Pharisees, the Qaraim were labeled as an insignificant and unimportant sect.

Since the discovery of the Cairo Geniza, the Dead Sea Scrolls and the Avraham Ben Shemuel Firkovich collections, anthropologists and lingusts no longer consider the Qaraim as such anymore. Qaraim studies have become a hot topic in academic circles, but despite this recent revival of interest in the Qaraim, the linguistic and literary aspect of Qaraim culture remains largely unexamined. This blog is focused SOLELY upon research involving the examination and restoration of the LANGUAGES and LITERATURES of Qaraim.

Friday, February 15, 2013

Şabat Şalom

שבת שלום
Šabat Šalom
Schabbat Schalom
Shabbat Shalom
Шаббат Шалом
ሻባት ሻሎም
شبات شالوم
ܫܒܬܐ ܫܠܡܐ
ՇԱԲԱՏ ՇԱԼՈՄ
შაბათ შალომ
Σαμπάτ Σαλόμ 
शब्बत शालोम
Szabat Szalom
Sábát Sálom
Şabat Şalom
Șabat Șalom


Wednesday, February 13, 2013

Üzücü Vefat Haber-Sarah Farag Eliyahu Kohen-09.02.2013

Cumartesi günü, Şubat’ın 9’unda Amerika Karay Cemaati üyelerinden Bayan Sarah Farag Eliyahu Kohen vefat etmiştir( Doğum 03.09.1924).
Cenaze merasimi Denver, Kolorado, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılmıştır.
Ruhu, Herşeye Kadir Tanrının yanında olsun.
Menuhato be-Gan Eden


В субботу, 9-го февраля умерла караимка - Сара Фараг Елийагу Когенова (* 3. 9.1924).
Похороны состоялись в Денвере, Колорадо, США.

Пусть душа её есть в близости Превечного Бога нашего!

On Saturday, the 9-th of February passed away the karaite woman Sarah Farag Eliahou Cohen (* 3. 9.1924).
The funaral took place in Denver, Colorado, USA.

Be her soul near our Almighty God!


Tuesday, February 12, 2013

Üzücü Vefat Haber-Farag Musa Nesnes-08.02.2013

Cuma günü, Şubat’ın 8’inde Karay Yosef Musa Nesnes ve Rosa Farag Musa Nesnes’in 1941 doğumlu oğulları Farag vefat etmiştir.
Cenaze merasimi bugün Aşdod’da yapılmıştır.
Ruhu, Herşeye Kadir Tanrının yanında olsun.
Menuhato be-Gan Eden

Сегодня в пятницу, 8-го февраля умер караим – Фараг сын Йосефа Муса Неснес и Розы Фараг Муса Неснес (* 1941).
Похороны состоялись сегодня на кладбище в Ашдоде.
Пусть душа его будет в близости Превечного Бога нашего!

Today on Friday, the 8-th of February passed away the karaite Farag son of Yosef Musa Nesnes and Rosa Farag Musa Nesnes (* 1941).
The funaral took place today in Ashdod.
Be his soul near our Almighty God!

Monday, February 11, 2013

Onikinci Ay Başı-Roş Hodeş

Onikinci Dini Ay

Pazartesi Günbatımında, 11 Şubat 2013 tarihinde, Yeni Ay Kutsal Topraklarda gözlenmiş ve takip edilmiştir( Bu ayın 30.günüdür ). Bu sebepten dolayı Yeni Dini Ay bugünün gün batımıyla başlamıştır.

Twelfth Biblical Month

At sunset on Monday, 11 February 2013, the new moon was sighted in Holy Land (it is the 30-th day of the month), from this reason the new biblical month begins today 2013 after sunset.


Двенадцатый библейский месяц

В понедельник 1февраля 2013 после захода солнца, была в Святой Земле видимыма новая луна (это 30 день месяца), и так сегодня начался после заката двенадцатый библейский месяц.


ראש חדש מבורך!
Blessed New Moon Day!
אי בשי קוטלו בולסון!
Ay başı qotlu bolsun!
Roš Chоdeš Mevorach!
Рош Ходеш Меворах!

Sunday, February 10, 2013

T-ñrı Avraamñı Sıñay     1     Bu vaqialardan soñ, bir kün Alla Avraamni sınadı.
     – Avraam! – dedi Alla.
     – Men mındam, – dedi o.
    2– Öz sevimli, birden-bir oğluñ İshaqnı al da, Moriya toprağına bar. Anda Men saña aytacaq bayırlarnıñ birinde oğluñnı qurban çal ve bütünley yaq, – dedi Alla.
     3 Avraam saba erte turdı, eşegini yekti, yanına eki hızmetçi oğlanını ve öz oğlu İshaqnı aldı. Çalınacaq qurbannı bütünley yaqmaq içün odun parlap, oña Alla aytqan yerge yol aldı.4 Uçünci künü Avraam o yerni uzaqta kördi.
     5– Mında eşeknen qalıp turuñız, – dedi Avraam hızmetçi oğlanlarğa. – Men ise oğlannen beraber anda barıp, ibadet etermiz ve sizge qaytırmız.
     6 Avraam çalınacaq qurbannı bütünley yaqmaq içün odunlarnı alıp, oğlu İshaqnıñ arqasına qoydı. Özü ise qoluna pıçaq ve ateşni aldı. Böyleliknen olar ekisi beraber kettiler.
     7– Babam, – dedi İshaq babasına.
     – Ne, oğlum? – dep cevap berdi Avraam.
     – Mına ateş ve odunlar, amma qurban ayvanı qayda ya? – dedi İshaq.
    8– Oğlum, Alla Özüne qurban ayvannı tapar, – dedi Avraam. Soñ olar ekisi beraber yolnı devam ettirdiler.
     9 Olar, Alla Avraamge aytqan yerge keldiler. Anda Avraam qurban çalınğan yerni qurdı, odunlarnı azırladı ve, oğlu İshaqnı bağlap, qurban yeri üstüne, odunlar töpesine qoydı.10 Soñ, oğlunı soymaq içün, Avraam qolunı uzatıp, pıçaq aldı.11 Lâkin RABBİniñ Melegi kökten onı:
     – Avraam, Avraam, – dep çağırdı.
     – Men mındam, – dedi o.
     12– Oğlanğa qarşı qoluñnı köterme, oña asıl bir şey yapma, çünki endi Men bilem ki, sen Alladan qorqasıñ ve birden-bir oğluñnı Maña bermege acımadıñ, – dedi Melek.
     13 Avraam baqıp, artında, çalı-çırpı içinde boynuzlarından sarılıp qalğan qoçqarnı kördi. Avraam barıp, qoçqarnı aldı ve oğlu yerine onı qurban çalıp bütünley yaqtı.
     14 Avraam o yerniñ adını Yahve-İre dep qoydı. Onıñ içün şimdi de: "RABBİniñ bayırında tapılır", – dep aytalar.
     15 RABBİniñ Melegi Avraamni ekinci kere kökten çağırıp,16oña böyle dedi:
     – RABBİ böyle dep ayta: "Özümnen ant etem ki, sen bu işni böyle yapqanıñ içün ve özüniñ birden-bir oğluñnı Maña bermege acımağanıñ içün,

17Men seni bereketli bağışlarım
          ve evlâtlarıñnı kök yıldızları dayın,
          deñiz yalısındaki qum dayın çoq sayılı eterim.
     Seniñ evlâtlarıñ duşmanlarını yeñecekler
          ve boysundıracaqlar.
     18Seniñ evlâtlarıñ yardımınen
          yer yüzündeki episi milletler bağışlanırlar,
          çünki sen Meni diñlediñ".
     19Soñ Avraam hızmetçi oğlanlarına qayttı, ve olar beraber Beer-Şevağa kettiler. Avraam Beer-Şevada yerleşti.

Avraham Avimeleknen añlaşma tize


Avraham Avimeleknen añlaşma tize
     22 O zaman Avimelek özüniñ askerbaşı Pikolnen beraber  Avrahamge dedi:
     – Seniñ er bir tutqan işiñde saña Alla yardım ete.23 Şimdi mında Allanıñ Adınen maña yemin et ki, sen ne maña, ne balalarıma, ne evlâtlarıma hainlik yapmazsıñ. Nasıl men saña yahşılıq yapa edim, sen de öyle maña ve sen vaqtınca yaşağan topraqqa yahşılıq yaparsıñ.
     24– Yemin etem, – dedi İbraim.
     25Soñ  Avraham Avimelekni öpkeledi, çünki onıñ hızmetçileri suvğa tolu quyunı İbraimden tutıp alğan ediler.
     26– Bunı kim yapqanını bilmeyim, – dedi Avimelek. – Sen de maña bir şey aytmadıñ. Bu iş aqqında men şimdigece eşitmedim bile.
     27  Avraham, qoy-eçkileriniñ ve tuvarlarınıñ bir qısmını alıp, Avimelekke berdi, ve olar ekisi añlaşma tizdiler.28Soñ  Avraham, qoy sürüsinden yedi qoynı alıp, olarnı ayrı qoydı.


29 Avimelek Avrahamden:
     – Bu, sen ayrı qoyğan yedi qoylarıñ negedir? – dep soradı.
     30– Bu yedi qoynı elimden al. Olar bu quyunı men qazğanıma şaatlıq olsunlar, – dedi İbraim.
     31 Avraham bu yerniñ adını Beer-Şeva dep qoydı, çünki olar ekisi mında yemin ettiler.
     32 Boyleliknen, olar Beer-Şevada añlaşma tizdiler. Soñ Avimelek ve onıñ askerbaşı Pikol barıp, felestinlilerniñ toprağına qayttılar.33 Avraham ise Beer-Şevada tamarisk teregini saçtı ve anda RABBİge, Ebediy Allağa dua etti.
     34Soñ Avraham felestinlilerniñ toprağında daa çoq vaqıt yaşadı.

Avraham Hagarnı ve Yişmaelni quvalay


Avraham Hagarnı ve Yişmaelni quvalay
     9 Mısırlı Hagar Avrahamga tapqan oğlan İshaqnıñ üstünden külgende, Sare bunı kördi de,

10 Avrahamge:
     – Bu qul apaynı oğlunen beraber quvala, çünki bu qul apaynıñ oğlu menim oğlum İshaq kibi vasiyet almaycaq, – dedi.
     11 Oz oğlu aqqında aytılğan bu laflar Avrahamni pek ğamlandırdı.12 Lâkin Alla Avrahamge böyle dedi:
     – Qul apayıñ ve oğluñ içün ğamlı olma. Sare saña ne aytsa, onı diñle, çünki İshaqtan çıqqanlar seniñ evlâtlarıñ adlanacaqlar.13 Hızmetçi apaynıñ oğlundan da halq asıl eterim, çünki o da, seniñ evlâdıñ.
     14 Avraham saba erte turıp, ötmek ve suvğa tolu meşin torba alıp, Hagarğa berdi ve onıñ omuzlarına qoydı. Oğlunı da oña berdi ve soñ oña: "Ket", – dedi. Hagar ketip, Beer-Şeva sahrasında dolaştı.15 Meşin torbadaki suv bitken soñ, Hagar oğlunı çalı tübünde qaldırdı.16 Ozü ise barıp, bir yay atışı uzaqlığında oturdı, çünki o: "Balanıñ ölecegini körmege istemeyim", – dedi. Oturıp, qıyamet qopardı ve ökür-ökür ağladı.
     17 Alla oğlannıñ sesini eşitti, ve Allanıñ Melegi kökten Hagarnı çağırıp, oña böyle dedi:
     – Ne oldı saña, Hagar? Qorqma. Alla oğlannıñ sesini o olğan yerinde eşitti.18Tur, oğlannı köter da, onı qoluñdan tut, çünki Men ondan büyük millet asıl etecegim.
     19 Alla onıñ közlerini açtı, ve Hagar suvu olğan quyunı kördi. Soñ barıp, meşin torbanı suvğa toldurdı ve oğlanğa içirdi. 20 Alla oğlannen edi. Bala östi, sahrada yaşadı ve yaydan atqan oqçu oldı.21O, Paran sahrasında yaşay edi. Anası oña Mısır toprağından apay aldı.

İshaqnıñ doğuvı


İshaqnıñ doğuvı
     1     RABBİ ise, aytqanı dayın, Sareni unutmadı. O, aytqanı kibi de yaptı.
     2Sare yüklü oldı ve qart Avrahamğa, Alla aytqan vaqtında, oğlan bala taptı.3 Avraham özüniñ Sareden doğğan oğluna İshaq degen ad qoydı.4 Sekizinci künü, Alla emir etkeni kibi, Avraham İshaq oğlunı sünnet ettirdi.5 İshaq doğğanda, Avraham 100 yaşında edi.6Sare ise:
     – Alla meni külmege mecbur etti. Kim menim aqqımda eşitse – külecektir, – dedi.7 Ve: – İbraimge, onıñ Saresi balanı köküsnen emizdirecegini, kim aytıp olur edi? Amma, işte, qartlığında, Avrahamga menden oğlan bala körmege nasip oldı! – dep qoştı.
     8Bala östi ve köküsten kestirildi. Avraham İshaq köküsten kestirilgen künü büyük toy yaptı.