Qaraim languages and literatures and Karaism

Qaraim languages and literatures and its Archive Blog Qaraim Tili

QARAIM LANGUAGES AND LITERATURES ONLY

The Qaraim (Karaites) are a religious and cultural group made up of individuals who adhere to the tenets of the Old Testament of the Hebrew Scriptures alone. Their ethnic and religious roots have been a subject of ongoing discussions to the present day.

Over the centuries they have developed their own spiritual and secular literature, creating their own distinct dialects apart from the standard forms of the languages in the areas in which they've lived.

The question is still open as to whether these dialects can be considered independent languages, since they have their own written traditions. These dialects include: Qaraite Hebrew of Constantinople, Qaraite Turkic (several dialects of Crimea, Lithuania, Ukraine), Qaraite Arabic, Qaraite Aramaic, Qaraite Greek of Turkey and the Qaraite Persian dialects.

The number of literary works written in these dialects is enormous, and has hardly been explored. Due to the efforts of their religious opponents, such as the Pharisees, the Qaraim were labeled as an insignificant and unimportant sect.

Since the discovery of the Cairo Geniza, the Dead Sea Scrolls and the Avraham Ben Shemuel Firkovich collections, anthropologists and lingusts no longer consider the Qaraim as such anymore. Qaraim studies have become a hot topic in academic circles, but despite this recent revival of interest in the Qaraim, the linguistic and literary aspect of Qaraim culture remains largely unexamined. This blog is focused SOLELY upon research involving the examination and restoration of the LANGUAGES and LITERATURES of Qaraim.

Sunday, June 24, 2012

Çom HaRevii-HaRevii Orucu-Tsom Ha-ReviiRoş-Hodeş(Yeni Ay)'in Kutsal Topraklardaki( Ereç Yisrael'de) görünmesine göre 1 Temmuz 2012'de olacaktır, İsraeldeki Moeçet Hahamim tarafından daha önceden tespit edilmiş takvime göre(bu takvim Roş Hodeş'in dünyanın herhangi bir yerinde gözlemlenmesini yeterli görmektedir ve kabul etmektedir) 29 Haziran 2012'de olacaktır., Çom HaRevi‘i [Dördüncü Ayın Oruç Günü] bu ayın 9'uncu günüdür. .II Krallar 25:3-4 ve Yeremiah 52:4-5.

Sidkiya krallığının dokuzuncu yılında, onuncu ayın onuncu günü, Babil Kralı Nabukadnessar bütün ordusuyla Yeruşalayim önlerine gelir ordugah kurdu. Kentin çevresine rampalar yaptılar.Kral Sidkiyanın krallığının onbirinci yılına kadar kent kuşatma altında kaldı. Dördüncü ayın dokuzuncu günü kentte kıtlık öyle şiddetlendi ki, halk bir lokma ekmek bulamaz oldu. Sonunda kentin surlarında bir gedik açıldı. Kildaniler kenti çepeçevre kuşatmış olmasına karşın, bütün askerler gece kral bahçesinin yolundan iki duvarın arasındaki kapıdan kaçarak Arava yoluna çıktılar.

BeTish‘ah LaHodesh Wayyehezaq HaRa‘av Ba‘Ir WeLo’-Hayah Lehem Le‘Am HaAres. Wattibbaqa‘ Ha‘Ir 


Be‘Ashtei-‘Esreh Shanah LeSidqiyyahu BaHodesh HaRevi‘i BeTish‘ah LaHodesh Hovqe‘ah Ha‘Ir . . .


Bu ve diğer Çomlar Beit Hamikdaş tekrar inşaa edilene kadar ve ihya olana kadar tutulacaktır. Zaharya-Zekerya Peygamber Kitabı Mukaddesinde müjdelediği gibi Beit Ha-Mikdaş'ın tekrar inşaasından sonra, Tam Teselliye kavuştuğumuz zaman ise bu hüzün, yas ve Çom günleri bizler için mutluluk ve eğlence günleri olarak kutlanacaktır. Bakınız Zeharyah [Zechariah] 7:1-8:23Çom Mekubbal KuLehem
Orucunuz kabul olsun.