Qaraim languages and literatures and Karaism

Qaraim languages and literatures and its Archive Blog Qaraim Tili

QARAIM LANGUAGES AND LITERATURES ONLY

The Qaraim (Karaites) are a religious and cultural group made up of individuals who adhere to the tenets of the Old Testament of the Hebrew Scriptures alone. Their ethnic and religious roots have been a subject of ongoing discussions to the present day.

Over the centuries they have developed their own spiritual and secular literature, creating their own distinct dialects apart from the standard forms of the languages in the areas in which they've lived.

The question is still open as to whether these dialects can be considered independent languages, since they have their own written traditions. These dialects include: Qaraite Hebrew of Constantinople, Qaraite Turkic (several dialects of Crimea, Lithuania, Ukraine), Qaraite Arabic, Qaraite Aramaic, Qaraite Greek of Turkey and the Qaraite Persian dialects.

The number of literary works written in these dialects is enormous, and has hardly been explored. Due to the efforts of their religious opponents, such as the Pharisees, the Qaraim were labeled as an insignificant and unimportant sect.

Since the discovery of the Cairo Geniza, the Dead Sea Scrolls and the Avraham Ben Shemuel Firkovich collections, anthropologists and lingusts no longer consider the Qaraim as such anymore. Qaraim studies have become a hot topic in academic circles, but despite this recent revival of interest in the Qaraim, the linguistic and literary aspect of Qaraim culture remains largely unexamined. This blog is focused SOLELY upon research involving the examination and restoration of the LANGUAGES and LITERATURES of Qaraim.

Monday, October 26, 2015

Karay Milli Kahramanı Büyük Komutan Mark Fedoroğlu Tapsaşar

 

Karay Milli Kahramanı Mark(Nesim) Fedoroğlu Tapsaşar 1872 yılında Odesa şehrinde dünyaya geldi. Odesa’da Askeri Eğitimini tamamladı.

Yüzbaşı rütbesiyle, Japon-Rus Savaşında Port Artur’da savaştı. Kvantunski’nın yedinci deniz birliğine komutanlık yaptı.
 
Karay Milli Kahramanı Yüzbaşı Tapsaşar, 15 Ekim’i 16 Ekim 1904 bağlayan gece, karşı tarafın sahip olduğu üstünlüğe rağmen, giriştikleri çatışma sırasında, Japonlara yaptığı karşı hücum sırasında hayatını kaybetti.

Japon siperlerine girip, 16 adet düşman Japon askerini etkisiz hale getirdi.

Japonlar, onun cesaretine hayran kaldılar. Karay Milli Kahramanının naaşına gereken hürmeti göstererek cepheden taşıdılar.

Rus tarafına, askeri törenle teslim ettiler. Naaş’ın  devri sırasında, taraflar tüm cephelerde süreli ateşkes kararı aldılar.

Japon İmparatorunun himayesi ile, Büyük Karay Komutanı Tapsaşar’ın kılıcının bir kopyası hazırlatıldı ve İmparatorluk Askeri Müzesinde, Mücadelenin Zaferi adıyla sergilendi.

Savaştan sonra orijinal kılıç, Rus Komutanlığına iade edildi. Karay Halkının bağrından çıkmış Kahramanın Naaşı Askeri Törenle Liaoteşan Askeri Şehitliğine defin edildi.

 

Kahraman Karay Mark Fedoroğlu Tapsaşar için Balta Tiymez Mezarlığında, Bahçesaray, Kırım, Ukrayna’da bir anıt mezar (yolci taş) yapıldı.

 

Karay Halkının bağrından çıkmış Büyük Komutan Tapsaşar’ın adı Karay Halk Türküsü Port Artur ile beraber ebedileşmiştir.


Thursday, September 3, 2015

Kutsal Topraklardaki Karay Cemaati Dini Konseyinin 304. Ay Döngüsü 19.yıla göre tayin ettiği 5776 (2015-2016) yılı Dini Bayram ve Oruç Günleri Listesi


Kutsal Topraklardaki Karay Cemaati Dini Konseyinin 304. Ay Döngüsü 19.yıla göre tayin ettiği 5776 (2015-2016) yılı Dini Bayram ve Oruç Günleri Listesi


 
 
Roş Haşana-Yom Terua-Bıtgı Künü(Yeni Yıl)  15.09.2015
Yom Kippur (Kefaret Günü)-Boşatlıh              24.09.2015

Sukkot-Orah Toyu                                        29.09.2015    
Şemini Açeret                                                06.10.2015
Çom Şevii-Oruç                                             08.10.2015   
Tevet Ay’ının 10.günü Orucu                           22.12.2015
Purim-Kınış 1.Gün                                              23.02.2016
Layla Seder-Pesah Seder Gecesi                     22.04.2016
Hag AMaççot-Pesah-Tımbıl Hıccı 1.Gün        23.04.2016
Yom Hanafat Ha’Omer                                      24.04.2016

Şevii Aseret-Pesah 7.Gün                                 29.04.2016
Şavuot-Aftalar Hıcı                                             12.06.2016
Çom Revii-Revii Orucu                                      14.07.2016
Çom Hamişi-Hamişi Orucu                               11.08.2016
Çom Eyha-Asara BeAv-Eyha Orucu                14.08.2016
Roş Haşana-Yom Terua-Yeni Yıl (5777 Yılı)   03.10.2017

Wednesday, July 22, 2015

Çom HaHamişi(Beşinci Ayın Orucu)-Tsom HaHamişi ve Asara BeAv Orucu


Kadim Karay Geleneği ve Tanah'a göre, Kutsal Topraklardaki Moeçet Hahamim tarafından yeni uygulamaya konmuş daha önceden tespit edilmiş takvime göre(bu takvim Roş Hodeş'in yerkürenin herhangi bir yerinde Roş Hodeş'in gözlemlenmesini yeterli görmektedir ve kabul etmektedir. Oruçlarımız olan Çom HaHamişi 24 Temmuz ve Çom Asara BeAv 27 Temmuz 2015 tarihlerindedir.

Çom HaHamişi [Beşinci Ayın Orucu], beşinci ayın yedinci ve onuncu günlerinde (Babilliler tarafından Av denirdi), Tapınağın yıkılışı ve geriye kalanların sürgünü anma, yazıldığı gibi:


UVaHodeş HaHamişi BeŞiv‘ah LaHodeş Hi’ Şenat Teşa‘-‘Esreh Şanah LaMelekh Nevukhadne’ssar Melekh-Bavel Ba’ Nevuzar’adan Rav-Tabbahim ‘Eved Melekh-Bavel Yeruşalayim. Wayyisrof Et-Beit-Ad.. WeEt-Beit HaMelekh WeEt-Kol-Battei Yeruşalayim WeEt-Kol-Beit Gadol Saraf BaEş. WeEt-Homot Yeruşalayim Saviv Natesu Kol-Heil Kasdim Aşer Rav-Tabbahim. WeEt Yeter Ha‘Am HaNiş’arim Ba‘Ir WeEt-HaNofelim Aşer Nafelu ‘Al-HaMelekh Bavel WeEt-Yeter HeHamon Heghlah Nevuzar’adan Rav-Tabbahim. Umidallat HaAres Hiş’ir Rav-Tabbahim LeKhoremim ULeYoghevim . . . .


[Beşinci ayın yedinci günü, Babil Kralı Nebukadnessar'ın krallığının on dokuzuncu yılında muhafız birliği komutanı ve Babil Kralı'nın danışmanı olan Nebuzaradan Yeruşalayim'e girdi. RAB'bin Tapınağı'nı, kral sarayını ve Yeruşalayim'deki bütün evleri ateşe verip önemli yerleri yaktı. Muhafız birliği komutanı önderliğindeki Kildan ordusu Yeruşalim'i çevreleyen surları yıktı.Komutan Nebuzaradan kentte sağ kalanları, Babil Kralı'nın safına geçmiş kaçakları ve artakalan halkı sürgün etti. Ancak bağcılık ve çiftçilik yapsınlar diye, bazı yoksul insanlara dokunmadı.. . . .] (Melakhim Beit [II Krallar] 25:8-21) ve


UVaHodeş HaHamişi Be‘Asor LaHodeş Hi’ Şenat Teşa‘-‘Esreh Şanah LaMelekh Nevukhadne’ssar Melekh-Bavel Ba’ Nevuzar’adan Rav-Tabbahim ‘Amad LiFenei Melekh-Bavel BiYruşalayim. Wayyisrof Et-Beit-Ad.. . . . .


[ Babil Kralı Nebukadnessar'ın krallığının on dokuzuncu yılında, beşinci ayın onuncu günü, muhafız birliği komutanı Babil Kralı'nın görevlisi Nebuzaradan Yeruşalayim'e girdi. RAB'bin Tapınağı'nı, sarayı ve Yeruşalim'deki bütün evleri ateşe verip belli başlı binaları yaktı. . . . .] (Yirmiyahu [Yeremya] 52:12-31).


Çom Mekubbal Kulehem
Orucınız Qabul bolsun.

 

Tuesday, March 10, 2015

Trakaylı Yiçaq Ben Avraham-Karay Din Alimi

Yiçaq Ben Avraham Trakay'da doğdu. Latin ve Lehçe de kendisi bilmekteydi. Katolik, Protestan ve Rum Ortodoks Din Adamlarıyla görüşmeler düzenledi. En meşhur eseri Hizzuk Emuna(İmana Kuvvet) 'dır. Bu meşhur eseri kendisinin vefatından yüzyıl sonra basılmıştır, ve çeşitli dillere tercüme edilmiştir.

Hıristiyanlığın zayıf noktalarına vurgu yapan ve eleştiri getiren  "Tela ignea Satanae"  adlı eserden sonra,  kendi eseri de getirdiği eleştirilerle Latinceye tercüme edildi.

Voltaire,  kendi argümanlarında Yiçaq Ben Avraham Trakaylı'nın eserlerinden yararlandı ve Hizzuk Emuna adlı eseri,  kendi türünde bir başyapıt olarak nitelendirdi.

Yiçaq Ben Avraham Trakaylı'nın eserleri Rabanik Museviler tarafından da kullanıldı. Yazmış olduğu bir kısım İlahiler, Karay Dua Kitaplarına ilave edildi. Trakaylı, bir kısım dini hukuk kitapları da yazmış olduğu söylenmektedir.