Qaraim languages and literatures and Karaism

Qaraim languages and literatures and its Archive Blog Qaraim Tili

QARAIM LANGUAGES AND LITERATURES ONLY

The Qaraim (Karaites) are a religious and cultural group made up of individuals who adhere to the tenets of the Old Testament of the Hebrew Scriptures alone. Their ethnic and religious roots have been a subject of ongoing discussions to the present day.

Over the centuries they have developed their own spiritual and secular literature, creating their own distinct dialects apart from the standard forms of the languages in the areas in which they've lived.

The question is still open as to whether these dialects can be considered independent languages, since they have their own written traditions. These dialects include: Qaraite Hebrew of Constantinople, Qaraite Turkic (several dialects of Crimea, Lithuania, Ukraine), Qaraite Arabic, Qaraite Aramaic, Qaraite Greek of Turkey and the Qaraite Persian dialects.

The number of literary works written in these dialects is enormous, and has hardly been explored. Due to the efforts of their religious opponents, such as the Pharisees, the Qaraim were labeled as an insignificant and unimportant sect.

Since the discovery of the Cairo Geniza, the Dead Sea Scrolls and the Avraham Ben Shemuel Firkovich collections, anthropologists and lingusts no longer consider the Qaraim as such anymore. Qaraim studies have become a hot topic in academic circles, but despite this recent revival of interest in the Qaraim, the linguistic and literary aspect of Qaraim culture remains largely unexamined. This blog is focused SOLELY upon research involving the examination and restoration of the LANGUAGES and LITERATURES of Qaraim.

Thursday, January 30, 2014

Peraşa Tis Evdomadas-Peraşa Della Semana-Haftanın Peraşası-Mişpatim

Peraşa Tis Evdomadas-Peraşa Della Semana-Haftanın Peraşası

Bu hafta Şabat Günü itibariyle Karay Geleneğine göre okunan Peraşa Mişpatim Bölümüdür.

Şimdiden Şabat Gününün  Tora İnançlıları  ve Tüm İnsanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Sinay'daki tecrübenin ardından T-nrı Ulusu için bir dizi kanun verir. Bunlar arasında, köleler; cinayet, adam kaçırma, saldırı ve hırsızlık konularındaki cezalar; zarar ve tazminatları konu alan medeni kanunlar; borçlanma kuralları; dört çeşit emanetçi ve mahkemelerde adaletin yerine getirilmesi için gereken kurallar vardır.

Peraşa ayrıca yabancılara karşı yanlış davranmamak, yıl içindeki bayramlar, Yeruşalayim'deki Bet-Amikdaş'a getirilmesi gereken tarımsal bağışlar, et ve sütün birlikte pişirilmesi yasağı ve dua konularına değinir. Böylece Mişpatim peraşası, 23 "yap", 30 "yapma" şeklinde olmak üzere, toplam 53 miçva içerir.

T-nrı Bene-Yisrael'i Ereç-Yisrael'e getireceğine söz verir ve buranın sakinlerinin putperest uygulamalarından etkilenmemeleri konusunda uyarır. Bene-Yisrael, Tanrı'nın emrettiği her şeyi "yapacaklarını ve dinleyeceklerini" beyan ederler. Moşe Navinu, Yisrael kampının sorumluluğunu Aaron(Harun) ve Hur'a bırakarak Sinay dağına çıkar ve T-nrı'dan Tora'yı almak üzere orada kırk gün kırk gece kalır.

Şimdiden Şabat Şalom-Şabat Künü Qotlu Bolsun-Kallo Savvato-Şabat Alegres

Sunday, January 26, 2014

Test, Sınav, Sözlü'de başarılı olmak için okunan Beraha-İstanbul Karay Geleneği göre telafuz ile

Kali Evdomada Politima Pisti, İyi haftalar Değerli Cemaat, Şavua Tov Yakarim Maaminim.

Yisrael Karay Cemaati tarafından hazırlanmış Berahot-Kutsamalar Kitabından sizlerle önemli bir daha Berahayı paylaşacağım. Karay Geleneğine göre ders çalışma sırasında veya test-sınav veya sözlüye girmeden evvel okunması gereken bir kutsama duasıdır.Ad..(Adonay) Elohay Velohe Avotay,
Ata Yadaa'ta Et Mişalot
Libi, ki ata bohen kelayot
Va-lev. Uv-yadeha Koah
Le-hoşieni ve-laazor Li
Ul-hazek la-kol. Şelah
Oreha vaamiteha Hema
Yanhuni Be-hol Derahay:
Ana Eloay, Ten li Leşon
Limudim vaazor li lehitrakez
Ul-haçliah lilmod velizkor
Et kol ha-homer la-mivhan.
Azor li le-haşiv bazeman et
Ha-teşuvot ha-nehonot
Şe-yimçeu hen Be-ene
Bohanay veşe-lo yikre li
Şum bilbul o hisus bişat
Ha mivhan. Ana Eloay Zakeni
Lehitkadem Ba-hayim,
Lehaçliah, leyasem letova et
Ma Şe-Ani lomed ve-la-azor
Livne Adam. Ana Ad..
Hoşia'Na, Ana Ad..
Haçliha Na: Ve-yihyu
Le-raçon Aimre Fi Ve-higyon
Libi lefaneha, Ad.. Çuri
Ve-goali: Baruh Ad..
Le-O'lam, Amen VeAmen:

Zor ve Sıkıntıda olunan zamanlarda okunan Beraha-İstanbul Karay Geleneği göre telafuz ile

Kali Evdomada Politima Pisti, İyi haftalar Değerli Cemaat, Şavua Tov Yakarim Maaminim.

Kutsal Topraklardaki Karay Cemaati tarafından hazırlanmış Berahot-Kutsamalar Kitabından sizlerle önemli bir Berahayı paylaşacağım. Karay Geleneğine göre zor ve sıkıntıda olduğumuz zamanlarda okunması gereken bir kutsama duasıdır.Ad.. Elohay Ve-lohe avotay,
Ata yadaa'ta et çarat
nafşi ve-et kol makh-ovay, Ki
Ata bo-khen Kelayot Va-lev.
Uv-yadeha Ko-ah Le-hoşieni
Ve-laazor Li U-l'hazek La-kol.
Şelah Oreha va-amiteha
Hema Yanhuni be-hol
Derahay:
Al-tevi-eni lide nisayon, El
Elyon kpne şamayim vaareç,
Veal Ekaşel be-diburay
Uv-maa'say kenegdeha
Uhneged bene adam uslah
Lehol hatotay ufşaay.
Honeni verahameni şomra
Li Et beri-ut gufi vehaçileni
Mikol pegaim raaim
Umimahalot umikol gezerot
Kaşot. Ten li menuhat nefeş
Veruah, veharhek milibi
Kol yagon, anaha vi-uş
Veten li koah veoçma
Lekayem et kol miçvoteha.
Ve-zakeni laasot çedakot
BeYisrael uvaadam,
Veyismehu bi kol yereeha
Vegam ani esmah bahem.
Şelah birhateha alay veal
Beti veal kol hasideha.
Haşbet milhamot ben
Haamim uvatel sina ben
Bene haadam umale mişalot
Libi letova. Veyihyu leraçon
aimre fi vehigyon libi
Lefaneha, Ad.. çuri
Ve-goali: Baruh Ad..
Leolam, Amen VeAmen

Wednesday, January 1, 2014

Peraşa Tis Evdomadas-Peraşa Della Semana-Haftanın Peraşası-Vaera

Peraşa Tis Evdomadas-Peraşa Della Semana-Haftanın Peraşası
Bu hafta Karay Geleneğine göre Kutsal Topraklardaki

Karay(im) Hahambaşılığının belirlemiş olduğu takvime göre okunan Peraşa Vaera'dır-Çıkış Şemot Kitabının Vaera Bölümüdür.
Vaera
Tanrımız, O Theos Mas Ha-Şem, Moşe ile temasa geçer. "Dört kurtuluş sözü" ile, Bene-Yisrael'i Mısır'ın yükü altından çıkaracağına ve Mısırlılar'ın köleleştirici işlerinden serbest kılacağına, büyük bir güç gösterisi ve sert yargılar eşliğinde Bene Yisrael'i özgürlüğe kavuşturacağına ve Sinay dağında onları Kendisi'ne Halk olarak alacağına söz verir. Bunun ertesinde Tanrı, Bene-Yisrael'i, Avraam, Yiçak ve Yaakov'a söz vermiş olduğu Ülke'ye getirip burayı onlara ebedi bir miras olarak vereceğini bildirir.
Moşe ve Aaron tekrar tekrar Paro'nun huzuruna çıkıp, Tanrı adına "Halkımı salıver ki Bana ibadet edebilsinler" talebinde bulunurlar. Fakat Paro da tekrar tekrar reddeder. Aaron'un asası bir yılana döner ve Mısırlı büyücülerin sihir asalarını yutar. Tanrı bunun ertesinde Mısırlılar'a bir dizi bela gönderir.
Nil'in suları kana dönüşür, ülkeyi kurbağalar istila eder, insan ve hayvanlar bitlerin saldırısına uğrar. Vahşi hayvan sürüleri şehirlere doluşur, bir salgın hastalık evcil hayvanları telef eder, Mısırlılar'ın vücutları, acı veren çıbanlarla kaplanır. Yedinci belada göklerden buz ve ateşin bir arada bulunduğu yıkıcı bir dolu yağar. Buna karşın Paro'nun inadı sürer ve Tanrı'nın daha önce Moşe'ye bildirmiş olduğu üzere, Bene-Yisrael'i salıvermeyi reddeder.